Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου (The Wobblies)

Στην εποχή της IWW (Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου), η “πλήρης απασχόληση” δεν υπήρχε ούτε σαν έννοια. Ο οικονομικός κύκλος πέρασε την κανονική 10ετή πορεία του, με τις περιοδικές κρίσεις και υφέσεις της, παράγοντας ένα πλεονάζων εργατικό δυναμικό, διωγμένο από τη βιομηχανία της Ανατολής. Η ανεργία αυξάνονταν και μειώνονταν ανάλογα με τις στροφές του κύκλου, αλλά ήταν πάντα ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της εποχής. Μια οικονομική κρίση το 1907 και μια σοβαρή ύφεση το 1913-1914 αύξησαν το στρατό των ανέργων.

Πολλοί από τους ανέργους, ειδικά οι νέοι, βγήκαν στο δρόμο, όπως θα έκαναν και αυτοί μιας άλλης γενιάς και πάλι το ’30. Η αναπτυσσόμενη Δύση είχε ανάγκη από ένα άστατο εργατικό δυναμικό, και η όλο και αυξανόμενη προσφορά παρέσερνε προς τη ζήτηση. Ένα μεγάλο μέρος του κινητού εργατικού πληθυσμού της Δύσης εκείνη την εποχή, ίσως η πλειοψηφία, είχε καταγωγή από το ανατολικό ήμισυ της ηπείρου. Οι συνθήκες ζωής τους ήταν πολύ σκληρές.

Δεν ήταν το πιο αποφασιστικό τμήμα της εργατικής τάξης, αυτό που κατοικούσε, τότε όπως και τώρα, στα βιομηχανικά κέντρα του ανατολικού μισού της ηπείρου. Αλλά αυτοί οι μετανάστες, από όπου κι αν προέρχονταν, ανταποκρίθηκαν πιο εύκολα στο πρόγραμμα της IWW για μια δραστική αλλαγή της κοινωνικής δομής. Continue reading “Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου (The Wobblies)”